Health Policy Monitor
Skip Navigation

More info on Lauri Vuorenkoski

MD, PhD

National Institute for Health and Welfare (THL)
P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki
Finland 

Phone: +358 20 610 7232

Scientific Publications

 • Vuorenkoski, L., Moilanen, I., Myhrman, A., Kuure, O., Penninkilampi, V. & Kumpulainen, E. (1998) Long-term mental health outcome of returning migrant children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry 7:219-224. (abstract)
 • Moilanen I., Myhrman A., Ebeling H., Penninkilampi V. & Vuorenkoski L. (1998) Long-term outcome of migration in childhood and adolescence. International Journal of Circumpolar Health 57:180-187.
 • Vuorenkoski L, Penninkilampi-Kerola V, Kuure O & Moilanen I (1998) Different types of bilingualism among migrant children. In: Heinänen K, Lehtihalmes M (eds.) Proceedings of The Seventh Nordic Child Language Symposium. Oulu: Publications of the Department of Finnish, Saami and Logopedics, 13, 145-149.
 • Vuorenkoski L., Kuure O., Moilanen I., Penninkilampi V. & Myhrman A. (2000) Bilingualism, School Achievement and Mental Wellbeing - A Follow-up Study of Return Migrant Children. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 41:261-266.
 • Vuorenkoski L. (2000) Childhood between two countries. Resilience and mental well-being of Finnish remigrant children and adolescents. Acta Universitatis Ouluensis, Series D Medica, no. 582 (Whole text)
 • Vuorenkoski L., Penninkilampi V., Ebeling H. & Moilanen I. (2001) Hospital admissions among returning migrant children and adolescents. International Migration Review 35: 772-783.
 • Vuorenkoski L., Toiviainen H. & Hemminki E. (2003) Drug reimbursement in Finland - a case of explicit prioritising in special categories. Health Policy 66(2):169-177.
 • Toiviainen H., Vuorenkoski L. & Hemminki E. (2004) Finnish physicians show little support for consumer advertising of prescription drugs. New Zealand Medical Journal 117(1195): U907.
 • Vainiomäki M, Helve O & Vuorenkoski L. (2004) A National Survey On The effect of Pharmaceutical Promotion on Medical Students. Medical Teacher 26(7):630-4.
 • Toiviainen H, Vuorenkoski L & Hemminki E (2005) Physicians' opinions on patients' requests for specific treatments and examinations. Health Expectations (8):45-53.
 • Järvi U, Vuorenkoski L & Vainikainen T (2005) Toimittaja taiteilee lääkeviestinnän ristiaallokossa. Tiedotustutkimus 2005(4-5):103-13.

Chapters in books

 •  Vuorenkoski L., Taipale I. & Taipale V. (2002) The Image of War in Medical Journals - A Case study. In: Taipale et al. (eds) War or health. A reader, Zed Books, London, pp. 30-35.
 • Vuorenkoski M., Vuorenkoski L. & Hemminki E. (2002) The role of medicines in resolving the aids problem - What lessons have been learnt from the developing countries? In: Aaltonen U., Arsalo A. & Sinkkonen M. (eds) Being positive. Perspectives on HIV/AIDS in the EU's northern dimension and Finland's neighbouring areas, Stakes, Saarijärvi, pp. 52-64.
 • Vuorenkoski L. (2005) Terveydenhuollon päätöksenteko kaipaa uudistuksia - Lääketieteen mahdollisuudet kasvavat. In: Koski, O. (ed.) Suomi-ilmiö. Puheenvuoroja hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla. Työväen sivistysliitto, Helsinki, s. 77-88.
 • Teperi J. & Vuorenkoski L. (2005) Terveys ja terveydenhuolto Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. In: Aromaa A., Huttunen J., Koskinen S. & Teperi J. (eds.) Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Saarijärvi, 2005.
 • Teperi J. & Vuorenkoski L. (2006) Health and health care in Finland since the Second World War. In: Koskinen S., Aromaa A., Huttunen J., & Teperi J. (eds.) Health in Finland. National Public Health Institute, 2006.
 • Vuorenkoski L & Saarni S (2006) Priorisointi ja terveydenhuollon oikeudenmukaisuus. Julkaisussa: Teperi J, Vuorenkoski L, Manderbacka K, Ollila E, Keskimäki I (eds.) Riittävät palvelut jokaiselle. Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stakes: Helsinki 2006, s. 35-9.
 • Saarni S & Vuorenkoski L (2006) Markkinaehtoistuva terveydenhuolto - professio, potilaat ja priorisointi. Julkaisussa: Teperi J, Vuorenkoski L, Manderbacka K, Ollila E, Keskimäki I (eds.) Riittävät palvelut jokaiselle. Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stakes: Helsinki 2006, s. 168-172.
 • Hemminki E., Vuorenkoski L. & Mäkelä M. (2007) Teknologian säätely terveydenhuollossa. Kirjassa: Heikkilä M. & Lahti T. (eds.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes: Helsinki, 2007.
 • Vuorenkoski L (2007) Lääkekorvausjärjestelmä ja hoidon tarve. Julkaisussa: Tarve terveydenhuollossa - kuka tai mikä määrittää? ETENE-julkaisuja 18. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2007.